Foreldre og barn gjennomføres mandager fra kl. 17 - 18 på Vesterøy skole.

Opplegget er i regi av Sandar Idrettslag, og barna som er registrerte deltagere og medlemmer i Sandar er forsikret gjennom idrettslagets forsikringsordninger. Pris per semester er kr. 350,-

Siden målgruppen er barn i alderen 3-4 år, skal foreldrene være med og veilede barna sine underveis i opplegget. De minste barna bør helst være 2 1/2 år. Opplegget består blant annet av:

  • bevegelse til musikk /dans
  • øvelser med ball
  • turnøvelser
  • balansegang
  • klatring
  • hopp

Foruten øvelsene, er dette også en arena for å bli kjent med andre barn i nærmiljøet, lære å ta i mot beskjeder, vente på tur, osv.

Oppstart høstsemesteret 2019: mandag 2. september  for barn født 2015 og 2016.

Kontaktinformasjon: Beverly Martinsen, 918 13 092, beverly(at)nres.no

Familie/fleridrettsrabatt gjelder også for Foreldre og barn, Dvs. flere barn på foreldre og barn og/eller barneidrrett.

Ved registrering av barna må Sandar ha barnets navn, fødselsdato, adresse og videre navn, telefon og epost til en foresatt.  Registrering foregår på første trening