De viktigste oppgavene er: 

- Lage og ajourholde spillerliste

- Omberamme kamper ved behov

- Arrangere hjemmekamper

- Videreformidle relevant informasjon som blir utsendt
  fra Sandar

- Holde foreldre/foresatte oppdatert på aktiviteter og arrangementer i Sandar

- Administrere og informere om viktige inntektskilder
 
i Sandar

- Skaffe vakter til dugnader, kamper, kakebaking osv

- Organisere sosiale aktiviteter for å skape samhold i
  laget, eks jul og sommeravslutning

- Melde laget på cuper mm (i samarbeid med oppmann)

- Ha ansvar for å innkalle og avholde foreldremøte ved
  behov