Foreløpig plan er for 1. og 2. klasse tirsdagene i uke 38, 39, 41 og 42. 
3. og 4. klasse kan gjerne komme på introduksjons ukene, eller møte opp i treningstiden til laget. 
5. klasse og oppover: ta kontakt med trener, eller møt opp i treningstid. 
Det vil bli publisert mer innformasjon på denne siden når det er klart.