I dag finnes det mange forskjellige stiler innen Ju Jitsu og de fleste er modernisert utfra den gamle japanske Ju Jitsu stilarten fra 1600-tallet. I Sandar Ju Jitsu klubb trener vi en Ju Jitsu stil som er en blanding japansk, europeisk, og brasiliansk Ju Jitsu. Ved å trene Ju Jitsu vil man lære å forsvare seg mot ulike typer angrep oppe og på bakken 

HVA SLAGS UTBYTTE FÅR ELEVER SOM BEGYNNER Å TRENE HOS OSS?

Det er mange positive sider ved å trene Ju Jitsu. Treningsglede og mestringsfølelse står alltid i sentrum. Elever som begynner å trene i Sandar Ju Jitsu klubb kan først og fremst forvente å bli en del av et hyggelig og inkluderende treningsmiljø  der vi:

  • Lærer disiplin og respekt for hverandre 
  • Bygger trygghet gjennom økt kunnskap om kampsport
  • Forbedrer motorikk og fysisk form

Vår Ju Jitsu er for alle. Treningsopplegget passer nybegynnere fra 12 til 80 år. Stiler vi trener har en kjerne som består av Ju Jitsu selvforsvarsteknikker mot aktuelle angrep, ispedd elementer fra Judo, Karate, Kickboksing, og Brasiliansk Ju Jitsu. Vårt pensum inneholder blant annet slag, spark, kast, bakketeknikker, frigjøringer, og kontrollgrep. 

  • Vi ønsker at det vi trener skal fungere som selvforsvar. Vi er opptatt av realisme i det vi gjør.
  • På trening fokuserer vi også på basisferdigheter som koordinasjon, motorikk og styrke, i tillegg til endel lek, sparring oppe og nede samt teknikktrening. 
  • Pensum er bygd opp rundt et eskalerende prinsipp. Teknikkene man trener som nybegynner kan alle beherske. Etterhvert som elevene har trent noen år, øker kravet til mestring av mer avanserte teknikker i tråd med elevenes ferdigheter.
  • Prinsippene vi benytter gjør at Ju Jitsu passer for alle aldre

Sandar Ju Jitsu klubb er medlem av Norges Kampsportforbund. Våre instruktører har bred trenerkompetanse og mange års instruktørerfaring. Alle instruktørene har også erfaring fra andre kampsportgrener enn Ju Jitsu.  

Sandar Ju Jitsu klubb er en del av Sandar Idrettslag. Vår Dojo (treningslokale) ligger på Vesterøya treningspark ved siden av Sandarhallen. Adressen er: Husebygrenda 60, 3219 Sandefjord.

Våre treningstider er:

tirsdager 1900-2030

torsdager 1900-2030

Vi trener også enkelte lørdager og søndager med pensum som oppkjøring til gradering eller vi inviterer gjesteinstruktører fra andre stilarter.