Trenere
RolleNavnMobilEpost
Hovedtrener Taekwondo
Master 4. Dan
Odd Håvard Bjørklund402 03 034 bjorktvedt@gmail.com
Hovedtrener - Ju Jitsu
Sensei 3. Dan
Espen Halvorsen982 47 811halvespenro@gmail.com
Trener - Ju Jitsu
Sensei 1. Dan
Kjetil Gorseth Ringdal
Trener - Taekwondo
Sensei 2. Dan
Espen Jensen909 14 805espen@jenkro.no
Trener - Ju Jitsu 
Blått belte - 3 Kyu
4. Kyu (Judo)
Bjørn Erik Gigernes907 80 586begigernes@gmail.com
Hjelpetrener Taekwondo
Rødt belte 1. Cup
Anette Steinvik918 66 753 anettesteinvik@hotmail.com
Hjelpetrener Taekwondo
Rødt belte 2. Cup
Kenneth Kalløkkebakken
 
909 72 076kennkall@hotmail.com
Hjelpetrener Taekwondo
Blått belte 4. Cup
 
Bent-Are Pettersen990 34 448