Vedtektenes §19 HEDERSTEGN

Et medlem som har utført en stor bragd i laget i forhold til foregående statuetter, kan etter merke komiteens innstilling, utnevnes til æresmedlem. 
Medlemmer som har fungert i aktivt administrativ virke i 25 år eller mer for laget.

Æresmedlemmer

  • Olaf Nilsen, Sandars første æresmedlem, han ble utnevnt i 10-års jubileet i 1941. Utover å være styremedlem var Olaf en sentral person i både anskaffelse og drift av Nordheim (formell overtakelse 12.11.1937). Han var med i huskomiteen, og kilder sier han også var vaktmester en periode. 
  • Ivar Gulbrandsen var Sandars 2. æresmedlem. Han la ned idrettslaget under krigen da han ikke ville samarbeide med tyskerne. Gulbrandsen var formann frem til Sandarbanen på Vestre Rød var ferdig bygd og han ble tildelt æresmedlemsskap under Sandars 20 års jubileum i 1951 i første rekke for sitt arbeide ved byggingen av lagets nye gressbane.
  • Per Otto Stensrud, har en halv mannsalder i styre og stell i Sandar og fikk æresmedlemsskap for det.
  • Kjell Eriksen, har også han en halv mannsalder som aktiv på fotballbanen og har også være leder for idrettslaget i flere år. Tildelt æresmedlemsskap for sin innsats samtidig med Stensrud.
  • Johnny Larsen
  • Thor Henning Nilsen
  • Gunnar Huseby
  • Harald Holtan
  • Helge Krossøy