§ 1 Formål

Idrettslagets formål er å drive trim, idrett og lek organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

§ 2 Organisasjon

Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.  Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lover er tilgjengelig på https://lovdata.no eller som lovnorm her (PDF, 81KB)

Sandars klubbvedtekter kommer i tillegg til NIFs vedtekter og er klubbinterne tillegg og bestemmelser særskilt for Sandar Idrettslag.

§ 3 Hederstegn

Sandar Idrettslag hederstegn består av lagets merke med eikekrans i sølv og bronse. Lagets merke med eikekrans i gull (gylt) kan kun utdeles til de som er utnevnt til æresmedlemmer.

Fotball, aktive, bronse
• Oppnådd 150 kamper på bestelaget/A-laget
• Oppnådd 2 kretsmesterskap. (3 hvis noen er nådd før fylte 18 år).
• Deltatt på kretslag i 20 kamper
• Oppnådd 4 runde i Norgesmesterskapet
• Deltatt i alle seriekamper slik at laget rykker opp i 2. divisjon

Fotball, aktive, sølv
• Oppnådd 300 kamper på bestelaget/A-laget
• Oppnådd 3 mesterskap, (4 hvis noen er nådd før fylte 18 år)
• Deltatt på kretslag i 30 kamper
• Oppnådd semifinale i Norgesmesterskapet, uansett klasse, uansett øvelse
• Oppnådd 20 år som aktiv idrettsutøver for laget

Håndball, aktive, bronse
• Oppnådd 3 kretsmesterskap
• Deltatt på kretslag i 10 kamper
• Representert på u-17 landslag

Håndball, aktive, sølv
• Oppnådd 4 kretsmesterskap
• Norgesmester for kretslag
• Medalje i ”Norges serien ” som 16-åring

Passive – bronse
• Fortjente medlemmer innen lagsarbeidet med minst 5 år i lagstyret eller 6 år i gruppestyret

Passive – sølv
• Fortjente medlemmer innen lagsarbeidet med minst 10 år i lagstyret eller 12 år i gruppestyret
• Likeså de eller utenfor laget som økonomisk eller på annen måte har vist laget slik interesse at det har hatt betydning for lagets fremgang og fremtid.


Æresmedlem
• Et medlem som har utført en stor bragd i laget i forhold til foregående statuetter, kan etter merke komiteens innstilling, utnevnes til æresmedlem
• Medlemmer som har fungert i aktivt administrativ virke i 25 år eller mer for laget.