§ 1 Formål

Idrettslagets formål er å drive trim, idrett og lek organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

§ 2 Organisasjon

Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.  Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lover er tilgjengelig på https://lovdata.no eller som lovnorm her (PDF, 81KB)

Sandars klubbvedtekter kommer i tillegg til NIFs vedtekter og er klubbinterne tillegg og bestemmelser særskilt for Sandar Idrettslag.

§ 3 Hederstegn

Generelle bestemmelser:
Sandar IL’s merkekomite består av lagets æresmedlemmer og leder av lagets hovedstyre. Alle medlemmer skal ha forslagsrett overfor eget gruppestyre på medlemmer som bør vurderes til hedersmerker og hverdagshelter. Hver gruppe fastsetter sin fristdato for forslag. Gruppene bearbeider disse og fremmer forslag overfor merkekomiteen innen 15. januar hvert år.
Merkekomiteen sammen med hovedstyret beslutter hvem som skal tildeles merker og heder. Hovedlagets årsmøte er arena for utdeling, men for kategori B kan Sandar Awards og gruppenes egne årsmøter også brukes.

I tillegg til at minimumskravene skal være oppfylt, skal merkekomiteen og styret vektlegge medlemmets omdømme, spesielt om dets adferd har ført til et negativt omdømme for Sandar. I ytterste konsekvens kan også et tildelt merke bli tilbakekalt.
Medlemmer som får betalt for utførte oppgaver, er ikke berettiget til hederstegn etter disse vedtekter.

Kategori A:
Sandar Idrettslag hederstegn består av lagets merke med eikekrans i sølv og bronse. Lagets merke med eikekrans i gull (gylt) kan kun utdeles til de som er utnevnt til æresmedlemmer.

Fotball, aktive, bronse
• Oppnådd 150 kamper på bestelaget/A-laget
• Oppnådd 2 kretsmesterskap. (3 hvis noen er nådd før fylte 18 år).
• Deltatt på kretslag i 20 kamper
• Oppnådd 4 runde i Norgesmesterskapet
• Deltatt i alle seriekamper slik at laget rykker opp i 2. divisjon

Fotball, aktive, sølv
• Oppnådd 300 kamper på bestelaget/A-laget
• Oppnådd 3 mesterskap, (4 hvis noen er nådd før fylte 18 år)
• Deltatt på kretslag i 30 kamper
• Oppnådd semifinale i Norgesmesterskapet, uansett klasse, uansett øvelse
• Oppnådd 20 år som aktiv idrettsutøver for laget

Håndball, aktive, bronse
• Oppnådd 3 kretsmesterskap
• Deltatt på kretslag i 10 kamper
• Representert på u-17 landslag

Håndball, aktive, sølv
• Oppnådd 4 kretsmesterskap
• Norgesmester for kretslag
• Medalje i ”Norges serien ” som 16-åring

Passive – bronse
• Fortjente medlemmer innen lagsarbeidet med minst 5 år i lagstyret eller 6 år i gruppestyret

Passive – sølv
• Fortjente medlemmer innen lagsarbeidet med minst 10 år i lagstyret eller 12 år i gruppestyret
• Likeså de eller utenfor laget som økonomisk eller på annen måte har vist laget slik interesse at det har hatt betydning for lagets fremgang og fremtid.


Æresmedlem
• Et medlem som har utført en stor bragd i laget i forhold til foregående statuetter, kan etter merke komiteens innstilling, utnevnes til æresmedlem
• Medlemmer som har fungert i aktivt administrativ virke i 25 år eller mer for laget.

Kategori B:
Sandar Idrettslag er et dugnadsdrevet lag med mange hverdagshelter, bl a trenere, lagledere, foreldrekontakter, eller ikke har noen formelle posisjoner, men som alltid er der og gir ei hand. Blant disse er det noen som gir mer enn forventet, og disse kan hedres med et synlig merke i form av en pin i 3 kategorier: Sort bunn og Sandars merke: 3 år eller mer – Hvit bunn og Sandars merke: 5 år eller mer – Rød bunn og Sandars merke: 10 år eller mer.