Sandar Senior ble etablert høsten 2012 og opptatt som egen gruppe i Sandar Idrettslag i årsmøtet 2013. Egentlig er vi en fortsettelse av Sandar Idrettslags Seniorgruppe som ble etablert høsten 1984. 

Flere av stifterne her var også med på å stifte Sandar Idrettslag i 1931. Men på grunn av medlemmenes etter hvert meget høye alder, og derav også frafall, ble denne gruppen nedlagt høsten 2010. Så langt er vi 10-15 gutter som møtes til en bortimot to timers koselig samvær første onsdag i måneden kl 12.00 på Kariåsen. Kaffe og god prat er møtenes agenda.

Vi har plass til mange flere medlemmer i Sandar Senior. Som medlem der er du også medlem i Sandar Idrettslag, og en bidragsyter til vårt sterke ønske om å lage Vesterøya Idrettspark til et sosialt samlingspunkt på Vesterøya. 

Ta kontakt med gruppas leder på telefon 905 07 656, eller bare kom på Kariåsen første onsdag i måneden kl 12.00.