Medlemskontingenten går til drift av klubben. Treningsavgiften går til drift av undergrupper 

Medlemskontingent

 • Medlemskontingent*      kr.350,- pr. år
 • Familiemedlemsskap**  kr.1 200,- pr. år
 • Særskilt medlemkontingent *** kr.100,- pr. år

* Æresmedlemmer har fritak for å betale medlemskontingent.
** Familiekontingent er en rabattordning der hvert enkelt individ i familien registreres som personlig medlem. Hensikten er å motivere til at hele familien(foreldre + barn) er medlemmer av Sandar og at dermed familier med barn under 15 år også har stemmerett på årsmøter.
*** Særskilt medlemskontingent gjelder utøver som er i millitæret eller studerer utenbys og som ikke deltar i aktivitet.

Treningsavgift
Treningsavgift gjelder for de aktive medlemmene og går til drift av kampsport, håndball- og fotballgruppa. Faktureres i to deler, pr. sesong. 

Søsken / fleridrettsrabatt: Dersom et medlem er deltager på to eller flere aktiviteter i Sandars regi, eksempelvis håndball og fotball, vil hver aktivitet koste 70% av full avgift.
Dette gjelder også for en familie der man har barn som er med på en aktivitet hver.(f.eks et medlem på fotball og et medlem på håndball, dette vil gi 70% avgift for begge)

Treningsavgift håndball

 • Opp til 10 år                          kr. 960,- pr. halvår
 • 11-12 år                                 kr. 1 010,- pr. halvår
 • 13-15 år                                 kr. 1 120,- pr. halvår
 • Herrer, damer og rekrutt     kr. 1.335,- pr. halvår
   

Treningsavgift til fotball

 • Opp til 10 år                             kr. 1 310,- pr år
 • 11-12 år                                    kr. 1 570,- pr år
 • 13-14 år                                    kr. 1 680,- pr år
 • 15-16 år                                    kr. 1 780,- pr år
 • 17-19 år                                    kr. 1 890,- pr år
 • Herrer og Damer                     kr. 2 100,- pr år
 • Damer 7'er                               kr. 1 360,- pr år
 • Futsal                                        kr. 1 000,- pr år
 • Veteran og Menn 60+             kr. 600,- pr. år (forutsetter at lag ikke er påmeldt i seriespill)
 • Gå-fotball                                  kr. 600,- pr. år (forutsetter at lag ikke er påmeldt i seriespill)

Deltageravgift til ski/hopp:
Semesteravgift (halvår) for ski/hopp er kr 350,- pr. barn.

Semesteravgift til foreldre og barn, 2 til 5 år:
Semesteravgift (halvår) for foreldre og barn er kr 350,- pr. barn.

Semesteravgift til barneidrett, 5 til 8 år:
Semesteravgift (halvår) for barneidretten er kr 350,- pr. barn.

Treningsavgift Kampsportsenter

 • NK 1 (5 - 8 år)                               kr. 600,- pr halvår
 • NK 2 (9 - 12 år)                             kr. 650,- pr halvår
 • JUNIOR (fra 13 - 17 år)                kr. 750 pr halvår
 • VOKSEN (18 år og eldre)             kr. 1 000,- pr halvår
 • Søsken/ fleridrettsrabatt gjelder også for deltagelse Sandar Kampsportsenter.

 

Fritidskort

Sandar IL er deltager i Sandefjord kommunes ordning med Fritidskort. Søknadsskjema for fritidskort finner dere på nettsidene til Sandefjord kommune, lenke her. Fritidskort kan benyttes for å dekke medlemskontigent, treningsavgift, utstyr og eventuelt deltagelse cup/arrangement. Les mer på kommunens egne nettsider. 

Felles policy for medlemskap trenere håndball og fotball

Sandar IL oppfordrer alle i støtteapparatet rundt lag og aktivitetsgrupper å være betalende medlemmer i Sandar IL. Unntak for trenere: se pkt. 2 under. Dersom ikke spesiell beskjed blir gitt om at personer i støtteapparatet IKKE ønsker å være betalende medlemmer, så vil personer i støtteapparatet bli registrert som medlemmer i Sandar IL og få tilsendt faktura for medlemskontingent.
 
ALLE som er registrert som TRENERE / LEDERE for et lag eller aktivitetsgruppe SKAL være betalende medlemmer i Sandar IL; Det vil si at ALLE TRENERE/ LEDERE SKAL VÆRE REGISTRERT SOM MEDLEMMER I SANDAR IL, og får tilsendt faktura for medlemskontingent som skal betales. 
Dersom det gjøres egne avtaler med enkelte trenere/ grupper av trenere om at de ikke behøver å betale medlemskontingent, må kontingenten dekkes av laget evt. av håndballgruppa, fotballgruppa etc. Dette gjøres ved at det aktuelle laget, håndballgruppa, fotbalgruppa etc. i etterkant refunderer betalt medlemskontingent til den/ de det måtte gjelde.
 
Det er KUN MEDLEMMER som skal kunne få rekvisisjon på personlig utstyr (eks. Sandar dress). Dette skal følges opp av de enkelte utstyrsansvarlige. (betalt medlemskontingent = medlem av Sandar IL, ikke betalt medlemskontingent = ikke medlem av Sandar IL)